Ruby

Här hittar du frågor och svar rörande Ruby/RoR
1 Min Rubyapplikation fungerar inte, vad kan vara fel?
2 Vilken är den lämpligaste katalogstrukuren för RoR applikationer?
3 Vad är den rekommenderade metoden att köra RubyOnRails applikationer på RubyOnRails konton?