Managed Hosting

Nedan beskriver i breda lag vad tjänsten Managed Hosting täcker.

Detta är en extratjänst som går att köpa till på Dedikerade servrar samt VPS och kostar från 1295:- / månad per server och uppåt beroende på SLA.

§ 1 Övervakning

Övervakning av serverlösning samt prestanda 24/7/365 för att säkerställa drift.
Alla servrar med Managed Hosting övervakas dygnet runt och larm går ut till tekniker om
övervakad tjänst slutar svara. Garanterad maxtid för åtgärd vid fel regleras av kundens SLA-avtal
med oss. Tjänster som övervakas är de som ingår i punkt 7 där övervakning är möjligt.


§ 2 Säkerhetsuppdateringar
Installation av säkerhetspatch eller kritiska uppdateringar i serverprogram som från grunden är
installerade av 24-7 Webhosting. Mjukvaror installerade av kund ansvarar vi inte för att uppdatera,
underhålla eller lämna support på.


§ 3 Omstart av server/mjukvara
Inom de öppettider som specificeras i villkoren för serverhosting har kunden rätt att begära hjälp
med omstart av server och mjukvara. Kunden har även via sin kontoadministration möjlighet att
starta om servern.


§ 4 Brandväggsregler
Kund placeras bakom brandvägg som hanteras av 24-7 Webhosting. Kund specifierar vilka portar eller
tjänster som ska vara nåbara. Vid ändringar av detta måste kunden meddela oss. Access till
tjänst kan även begränsas till ett visst IP-range på kunds begäran.


§ 5 Användarhantering
På kunds begäran kan vi hjälpa till med att lägga till och ta bort användare eller grupper i
operativsystemet på servern samt modifieringar av rättigheter i operativsystemet för ökad säkerhet.
Kunden är ansvarig för att begäran om ändringar är tydliga; vid problem för kund som uppstått som
följd av otydliga direktiv från kund är vi ej ansvarigt.


§ 6 VPN-access

24-7 Webhosting erbjuder möjlighet för VPN-access till kunds server. Kund ansvarar för att VPN-certifikat
hanteras på korrekt sätt; VPN-certifikat som fallit i fel händer bör omgående meddelas till oss
så att certifikat kan återkallas. Skada som skett pga felaktig hantering av VPN-certifikat hålles
24-7 Webhosting ansvarslösa för. Upp till 10 st VPN-användare ingår i Managed Hosting utan kostnad.


§ 7 Installation och underhåll av tjänster
I Managed Hosting ingår att vi installerar följande tjänster:

§7.1: För Linuxservrar med vår kontoadministration gäller det följande programvaror: FTP (vsftpd),
Web (Apache), POP3/IMAP (uw-imapd), SMTP (sendmail), SSH (OpenSSH), SQL (MySQL,
PgSQL) och Antispam (Spamassassin). För servrar utan vår kontrollpanel hanterar vi som regel
endast programvaror som ingår i den av kunden valda distributionen.
§7.2: För Windowsservrar gäller det följande programvaror: FTP (FileZilla, IIS ftpd), Web (IIS),
Mailhantering (Exchange¹), SQL (MSSQL¹, SQL Express) och Antivirus samt Antispam (ForeFront
Security¹)
§7.3: Installera önskat statistikverktyg för http som tex. AWStats eller Webalizer.

¹ = Medför extra licenskostnad.

Programvaror som faller utanför ovan ramar kan också inkluderas i detta men måste i sådant fall
först godkännas av oss. I alla andra fall sköts programvaran av kund själv.

§ 7 Backup
Sökvägar som ska inkluderas i backuperna måste specifieras av kund. Har kund ej angett vad som
skall inkluderas i backuperna kan vi ej hållas ansvariga för detta. Backuper lagras alltid
offsite och om inget annat avtalats enligt följande rotering:
1 backup per dag för senaste 7 dagarna
1 backup per vecka för senaste 4 veckorna.